POVIJEST

Od samog osnutka sjedište istarske podružnice HLZ nalazi se u Puli. Prva osnivačka skupština istarske podružnice HLZ održana je 26. svibnja 1948. godine u Općoj bolnici Pula na kojoj je prisustvovalo 48 liječnika s područja Istre te dva delegata iz središnjice Zbora u Zagrebu (Prof. dr. sc.Premerua i Doc.dr.sc. Julijus). Doc.dr. Julijus je održao prigodno predavanje pod naslovom “Liječnici kao ratni zločinci”, a Profesor Premeru predavanje “O ulozi sudske medicine”. Tom prilikom je, u podružnicu Zbora, uz 9 starih pristupilo 14 novih članova. Dr. Mario Duić, koji je bio član HLZ još od 1938. godine, tom je prilikom postao predsjednikom istarske podružnice HLZ. Upravni odbor Podružnice HLZ oformljen je 1956. godine s predsjednikom dr. Zvonimirom Maretićem. Iste godine organizirana je izložba „Liječnici-umjetnici“ na kojoj su prikazane slike ulja na platnu i karikature čiji su autori bili Doc.dr.Jelašić, dr.Oršić i dr. Maretić. Tih je godina otvoren i fotolaboratorij s dr. Pešekom na čelu te knjižnica HLZ. U vrlo plodnom razdoblju, tijekom 1957. godine održano je ukupno 180 popularnih predavanja o zaštiti zdravlja. Godine 1960. izabran je je novi Upravni odbor, a za predsjednika je izabran dr. Aleksandar Špehar. Godine1962. u istarskoj podružnici organizirala su se predavanja uglednih kolega iz Torina o silikozi, a 1964. godine organizirano je savjetovanje liječnika i pravnika na temu “Sudsko-medicinska ocjena povrede”. 1965.godine za predsjednika istarske podružnice HLZ izabran je prim.dr. Pavao Kos. U tom veoma aktivnom razdoblju do 1970. godine održano je ukupno 81 stručnih sastanaka uz 202 stručna referata. 1968. godine proslavljena je 20. godišnjica zdravstva u Istri te je tiskan “Zbornik zdravstva u Istri”. U periodu od 1970- 1973.godine osnovane su Sekcija za turističku i pomorsku medicinu, Pedijatrijska sekcija i Sekcija opće medicine . Na tribini Podružnice se još od 1948. godine održavaju razna pozvana predavanja uglednih stručnjaka iz zemlje i inozemstva. Naši su pak liječnici, višestruko kao pozvani predavači sudjelovali na stručnim skupovima u Grazu, Beču, Brnu, Baselu, Ateni, Bostonu (Harvard), Colombu, Atlantic City-u, Carigradu, Parizu, Berlinu i Darmstadtu itd. U razdoblju od 1973. -1978.godine pod vodstvom dr. Gjure Murra održano je 89 sastanaka sa 101. referatom, a redovito su se održavali sastanci Infektološke sekcije. U tom je periodu otkrivena spomen ploča Prof. dr. Franu Mihaljeviću na rodnoj kući u Puli. Također je ganiziran sastanak članova Zbora s Astronomskim društvom iz Pule, te sastanak sa susjednom Podružnicom u Portorožu, u Sloveniji, uz raznolike društvene aktivnosti. Godine 1985. izabran je novi predsjednik Prim. mr. sc. Igor Povrzanović i od tog vremena počinje višegodišnje plodno razdoblje u radu istarske podružnice Zbora; osniva se Savjet za informatiku, razvija se plodonosna suradnja s tadašnjim Medicinskim centrom u Puli, organima vlasti i gospodarstvenicima koji financijski pomažu rad Podružnice. U tom je vremenu uspostavljena odlična suradnja s lokalnim tiskom i radio postajom. U proljeće 1987. godine Predsjedništvo HLZ održalo je svoj prvi radni sastanak izvan Zagreba upravo u Puli. Na proslavi 40. godišnjice Podružnice gostuje prof.dr. Matko Marušić s predavanjem „Alternativna medicina”. Sjednici su prisutvovali tadašnji predsjednik HLZ i potpredsjednik Medicinske akademije. Zabilježene su brojne društvene aktivnosti članova Zbora, a od značajnijih stručnih aktivnosti u tom je periodu potrebno izdvojiti organizaciju i suorganizaciju Hrvatskog pedijatrijskog kongresa, intersekcijske sastanke kiruga iz Hrvatske i Slovenije, te stručne skupove poput onog pod nazivom “Suradnja u zdravstvu” koji je organiziran u Pazinu, Dana primarne zdravstvene zaštite organiziranih u Labinu te sastanka Traumatološke i Neuropedijatrijske sekcije, uz razna druga stručna događanja. Podružnica s radošću dočekuje demokratske promjene u državi te sa svojim kandidatima iz redova članova HLZ sudjeluje na prvim hrvatskim višestranačkim izborima. Na samom početku Domovinskog rata, 1991. godine Predsjedništvo Podružnice poziva sve kolege da se aktivno uključe u obranu Hrvatske. Iste godine, u rujnu, putem lokalnog dnevnog tiska Podružnica upućuje apel svim zaposlenim liječnicima bivše Vojne bolnice da stanu na raspolaganje Hrvatskom zdravstvu. Članovi Podružnice u studenome 1991. godine diljem svijeta šalju pisma namjere u kojima ukazuju na aktualni trenutak u Državi i potrebnu pomoć Hrvatskoj. Sredinom 1991. godine brojni članovi naše podružnice HLZ odlaze na ratišta, a mnogi su kolege uključeni u nesebičnu brigu o prognanicima i ranjenicima tijekom cijelog Domovinskog rata. Godine 1992. Prim. mr.sc.Igor Povrzanović izabran je za predstavnika Hrvatske u Predsjedništvu Svjetskoga zbora hrvatskih liječnika. Na Izbornoj skupštini istarske podružnice HLZ godine 1992. za novog je predsjednika izabran Prim. mr. sc. Brunom Mazzi. Taj je period obilježilo plodonosno izdavalaštvo. Izdaje se Zbornik “Istarsko zdravstvo” te je iz tiska izašla kvalitetna knjiga “Priručnik turističke medicine” Mr.sc.Gorana Popića. Dužnosnici podružnice aktivno sudjeluju u konstituiranju Hrvatske liječničke komore, Također je održan i niz raznolikih stručno-medicinskih predavanja. U razdoblju od 1997-2001.godine pod predsjedovanjem Prim.dr. sc. Dubravka Markovića osim stručnih sastanaka zaživjela su društvena događanja. Zaredali su i višestruki alpinistički uspjesi dr.Markovića koji se više puta nalazio u sastavu Hrvatske alpinističke ekspedicije. U periodu od 1992 sve do 2002 godine bilo je više pokušaja“ buđenja“ Zbornika zdravstva istre, svaki put s kratkotrajnim uspjehom. Na izbornoj skupštini 2001. za novog je predsjednika izabran dr.Edi Terlević, koji svoju funkciju obnaša tijekom osam godina, u dva izborna mandata. U veoma plodnom periodu organiziraju se raznolika i interesantna stručna predavanja, a oživljavaju se i društvene aktivnosti. Radi se na uspostavi dobrih odnosa među kolegama, uz povezivanje sa strukturama grada Pule i istarske županije. Članovi su dobili prostorije za druženje u samom centru grada Pula, koje su osmišljene kao Klub liječnika, zajedno s književnicima i likovnim umjetnicima Grada. Organizirana je izložba slika liječnika umjetnika, uz tiskanje prigodnog kataloga s djelima izlagača. Oformljen je glazbeni sastav zvučnog imena „Trio epidemija“ (dr.Terlević, dr. Gregorović te dr.Alambašić) koji se pojavljivao sa svojim izvedbama u raznim prigodama, a aktivni su i danas. Nakon više od 10 godina oživljen je tradicionalni Bal liječnika koji se održao čak tri puta i to: 2002,2004 i 2006.godine. Za članove istarske podružnice organizirali su se razni nezaboravni izleti uz druženje, na otok Krk, Cres, susjedno slovensko primorje, diljem Istre… U tom je periodu ponovno oživljena izdvačka djelatnost. 2004.godine, na inicijativu Doc.dr.Dubravka Markovića utemeljen je Glasnik pulske bolnice, koji izlazi jednom godišnje sve do danas. 2009.godine objavljena je knjiga tragično preminulog kolege-kirurga dr.Vilijama Bilića pod naslovom „Povijest kirurgije“. Od ostalih važnijih događanja treba istaknuti podršku podružnice HLZ štrajku 2003.godine u organizaciji HLS. Također je hvale vrijedna aktivnost naših kolega, članova Hrvatskog društva za zdravstvenu ekologiju.

Povijesni pregled predsjednika istarske podružnice HLZ

 • 1948-1949. Mario Duić, dr.med.
 • 1950-1955. Franjo Jelašić
 • 1959. Jaroslav Homadovski, dr.med.
 • 1960. Aleksandar Špehar, dr.med
 • 1961-1964. Milan Kuiš, dr.med.
 • 1965-1972. Pavao Kos, dr.med
 • 1973-1978. Gjuro Murr, dr.med.
 • 1978-1980. Zvonimir Maretić, dr.med
 • 1981-1982. Ivan Rudelič, dr.med
 • 1982-1983. Nada Sišul, dr.med.
 • 1983-1984. Vladimir Fedel, dr.med.
 • 1985-1992. prim.dr.sc. Igor Povrzanović, dr.med.
 • 1992-1996. prim.mr.sc. Bruno Mazzi, dr.med.
 • 1997-2001. prim.dr.sc. Dubravko Marković, dr.med.
 • 2001-2009. prim. Edi Terlević, dr.med
 • 2009-2017. dr.sc. Loredana labinac-Peteh dr.med.
 • 2017 – mr.sc. Jasmina Simović Medica, dr.med.

Istarska podružnica HLZ danas

Sjedište istarske podružnice

Sjedište Podružnice smješteno je na staroj lokaciji Opće bolnice Pula,u zgradi Hitne medicinske pomoći, na prvom katu, u blizini Biblioteke OB Pula i sjedišta podružnice HLK. Podružnica funkcionira na temeljima volonterskog rada članova Upravnog odbora i nema svojih zaposlenika.

Stručne aktivnosti

 • organiziranje stručnih skupova i predavanja u sklopu trajne medicinske edukacije
 • obavješćivanje članova o stručnim predavanjima i drugim događanjima u Podružnici te slanje korisnih informacija o radu suradnih zdravstvenih i nezdravstvenih udruga,
 • tiskanje i podjela potvrdnica potrebnih za obnavljenje licence za samostalan rad članovima HLZ,
 • suradnja s liječničkom komorom (HLK) i liječničkim sindikatom (HLS) u ostvarivanju zajedničkih interesa liječnika,
 • aktivno uključivanje svih članova HLZ u rješavanje stručnih i staleških pitanja,
 • predlaganje i dodjela nagrada i priznanja zaslužnim članovima HLZ,

Društvene aktivnosti

 • promicanje kolegijalnih odnosa među članovima,
 • promocija i poticanje slobodnih aktivnosti liječnika (pisanje, slikarstvo, glazba i sport)
 • organiziranje promocije knjiga i izložbi slika,
 • organiziranje izleta za članove,
 • organiziranje Bala liječnika,
 • suradnja s medijima u svrhu promocije zdravlja, namijenjene stanovništvu Istre (dnevni tisak, radio emisije, tiskani materijali),
 • promicanje liječničke profesije u zajednici ( povezivanje s gradskim i županijskim Strukturama)