Pozivamo vas na stručno predavanje 24.02.2023. godine

Pozivamo vas na stručno predavanje, u petak, 24.02.2023 s početkom u 08:10 sati na lokaciji Santoriova ulica ulica 24A (predavaona za sastanke, prizemlje Objekta 1 Nove bolnice)

Teme predavanja:

1. Teška ozljeda mozga Petra Holetić, dr.med. specijalizant anesteziologije,

2. Suvremeni pristup liječenju pacijenata s teškom ozljedom mozga u jedinici intenzivnog liječnja, Siniša Zrna dr.med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine.