Pozivamo vas na stručno predavanje i izbornu skupštinu

Pozivamo Vas na stručno predavanje i izbornu skupštinu, koje će se održati u srijedu, 23.studenog 2022. godine s početkom u 19:00 u Hotelu Park Plaza Histria u dvoraniBianca Istriana“.

Naziv predavanja:

Invazivna obrada i patohistološka obrada tumora dojke


Predavači:

Anuška Budisavljević, dr.med. specijalist interne medicine, uži specijalist internističke onkologije; Uvod

Robert Terlević, dr.med. spec.patologije i citologije; Uloga patologa u MDT za bolesti dojke

Loredana Premate Milas, dr.med. spec. radiolog; Slikovna dijagnostika bolesti dojki

Dea Dundara Debeljuh, mag.phys.; Uporaba ionizirajućeg zračenja i kontrola kvalitete u mamografiji

Vinka Kos, dr.med., spec.radiolog; Intervencijska radiologija kod bolesti dojki


Nakon predavanja slijedi izborna skupština te druženje uz organizirani catering.

Predavanje će za članove HLZ biti bodovano prema pravilniku HLK.