Stručno predavanje iz ginekologije i opstetricije i suradnih grana

Pozivamo Vas na stručno predavanje koje će se održati u ponedjeljak 19.6.2023. godine s početkom u 13:30 sati na lokaciji Santoriova ulica 24A (predavaona za sastanke, prizemlje Objekta 1 Nove bolnice).

Teme predavanja:
1. FIZIOLOŠKE OSNOVE REANIMACIJE NA PORODU
2. ZBRINJAVANJE ZDRAVE NOVOROĐENČADI U RODILIŠTU

Renata Kmet, dr. med.
Specijalist pedijatrije, uži specijalist neonatologije i pedijatrijske kardiologije, OB Pula

3. REANIMACIJA NOVOROĐENČETA I NEDONOŠČETA PO PORODU

Željana Jotanović Pahović, dr. med
Specijalist pedijatrije