Poziv na kongres

Hrvatsko društvo za pelviperineologiju organizira 3. međunarodni kongres pelvične medicine i zdravlja i 2. poslijediplomski tečaj koji će se održati u Poreču od 01. – 03. 10. 2021

Poštovane kolegice i kolege, u ova neizvjesna pandemijska vremena, s veseljem očekujemo tradicionalni treći kongres Hrvatskog društva za pelviperineologiju te drugi poslijediplomski tečaj iz zdjelične medicine, u suorganizaciji sa Fakultetom za dentalnu medicinu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Bez obzira da nezamislive izazove s kojima smo se suočavali ali i koji su pred nama, život niti može a niti smije stati. Isto vrijedi i za sve druge sastavnice, pa tako i za znanost. Spomenuto vrijedi i za medicinu isto kao i za problematiku zdjelične medicine.

Hrvatsko društvo za pelviperineologiju, od svojeg osnivanja  nastoji provoditi edukacijsku, znanstvenu i stručne aktivnosti, diljem Republike Hrvatske i svijeta. Dosadašnje aktivnosti su bile usporene pandemijskim okolnostima, no nisu niti će biti prekinute, poglavito u interesu napretka medicinske struke, bazirane na multidisciplinarnom pristupu usmjerenom na problematiku zdjelične medicine. Osjećajući potrebu za što agilnijim nastavkom započetih aktivnosti, kao logični slijed, dolazi organizacija kongresa zdjelične medicine i poslijediplomskog tečaja u Poreču. 

S veseljem očekujemo kolegice i kolege brojnih specijalnosti usmjerenih na problematiku zdjelične medicine, kako bi zajednički mogli elaborirati najsuvremenije spoznaje na spomenutom području, u interesu naših bolesnica i bolesnika te napretka zdjelične medicine.

Uz želju skorog susreta i srdačne pozdrave!

Predsjednik znanstvenog odbora kongresa:

Doc. dr. sc. Rajko Fureš, prim. dr. med

 

3. Kongres Hrvatskog društva za pelviperineologiju s međunarodnim sudjelovanjem i 2. Poslijediplomski tečaj ʺZdjelična medicinaʺ
Hrvatsko društvo za pelviperineologiju
Poreč, 01. – 03.10.2021.
prim.dr.sc. Damir Hodžić, dr.med., mob: 091 5121 335, e-mail: damir.northernlights@gmail.com
rana kotizacija do 31.8.2021.: specijalisti 1.200,00 kn, specijalizanti i fizioterapeuti 900,00 kn, osobe u pratnji 600,00 kn
kasna kotizacija od 1.9.2021.: specijalisti 1.400,00 kn, specijalizanti i fizioterapeuti 1.100,00 kn, osobe u pratnji 700,00 kn
kod registracije: specijalisti 1.500,00 kn, specijalizanti i fizioterapeuti 1.200,00 kn, osobe u pratnji 750,00 kn

Hrvatsko društvo za pelviperineologiju – Poziv
Valamar rezervacijski formular
HDP_Poziv_072021
VALAMAR_Rezervacijski_formular_062021-1