Poziv na prezentaciju rezultata istraživanja

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije u suradnji s prof. dr.sc. Petrom Bezinovićem proveo je istraživanje pod nazivom “Analiza rizičnih ponašanja i konzumacija opojnih sredstava kod učenika osnovnih i srednjih škola u Istarskoj županiji”. Istraživanjem su prikupljeni podaci o rizičnim ponašanjima mladih te o nizu aspekata života mladih koji su u korelaciji s rizičnim ponašanjima. Pozivamo Vas na prezentaciju rezultata istraživanja pod nazivom: “Analiza rizičnih ponašanja i konzumacija opojnih sredstava kod učenika osnovnih i srednjih škola u Istarskoj županiji” koju će održati voditelj istraživanja prof. dr.sc. Petar Bezinović u petak, 16. studenog 2018. godine, u 11:00 sati u prostoru Circola – Zajednice Talijana Pula, Carrarina 1, Pula

Sredstva za provedbu istraživanja osigurala je Istarska županija, a istraživanje je dio Plana za zdravlje Istarske županije.

Predavanje će biti bodovano prema pravilnicima Hrvatske liječničke komore, Hrvatske psihološke komore te Hrvatske komore socijalnih radnika.

Molimo poštovane sudionike da na predavanje dođu najmanje pola sata ranije kako bismo izbjegli gužvu prilikom registracije.