Poziv na stručni sastanak 03. svibnja 2023.

Pozivamo Vas na stručni sastanak 03. svibnja 2023. povodom obilježavanja Svjetskog dana higijene ruku. Sastanak će se održati u predavaoni OB Pula, Santoriova 42a s početkom u 13:30.

Predavači:

  • doc. dr. sc. Irena Hrstić, dr. med.
  • Irina Pucić, mag. med. techn.
  • mr. sc. Lorena Lazarić Stefanović, dr. med.
  • Martina Močenić, mag. med. techn.
  • Jasenka Lončarić, bacc. med.
Pozivnica 03. svibnja 2023