Pozivamo Vas na stručno predavanje 16. rujna 2019.

Pozivamo Vas na stručno predavanje koje će se održati u Ponedjeljak, 16. rujna  2019. godine s početkom u 16:00 satiHotel Park Plaza Histria, Verudela 17, Pula

 

Tema predavanja:

Spastičnost – nove tehnologije u pedijatrijsko-neurokirurškoj praksi

Predavač:

Prof. Dr. M. Memet Özek

Head, Department of Neurosurgery

Acıbadem University, School of Medicine

Predviđeno vrijeme trajanja: 2 sata

 

Tema:

Voljni pokreti skeletnih mišića predstavljaju ravnotežu aktivacijskih i inhibitornih impulsa moždanog korteksa i njihove interakcije sa refleksnim lukom na razini leđne moždine. Pravilan balans navedenih utjecaja rezultira optimalnim tonusom i držanjem. Ako izostane jedan od ovih mehanizama kontrole pacijent može doživjeti spasticitet mišića. Tijekom tog razdoblja, produljena kontrakcija mišića dovest će do skraćivanja mišića, dislokacija te bolnim stanjima.

Metode spriječavanja spasticiteta su injekcije toksina Botulina, selektivna fascikulotomija, palllidotomija, intratekalana implantacija Baclofen pumpe i selektivna dorzalna rizotomija.

Tijekom predavanja sve će ove intervencije biti detaljno objašnjene i prezentirati će se primjeri pacijenata.

 

Predavanje će za članove HLZ biti bodovano prema pravilniku HLK.