Pozivamo Vas na stručno predavanje 27.06.2019.

Pozivamo Vas na stručno predavanje u četvrtak 27. lipnja 2019. u 14:00 h u Službi za ginekologiju i opstericiju – sala za sastanke IV kat.

 

TEMA:

 Osnove koagulacije (principi testova, antitrombotičko i antikoagulantno liječenje)

 

Predavači:

Tanja Živković Mikulčić, dr.med., spec.transf.med.

Ivana Paver, dr.med., spec.transf.med.

Patricija Banković Radovanović, spec.med.biokemije

mr.sc. Jasmina Simović Medica, dr.med., spec.transf.med.