Pozivamo Vas na stručno predavanje u srijedu 16. listopada 2019.

Poštovani,

pozivamo Vas na stručno predavanje u srijedu 16. listopada 2019. godine s početkom u 19:00 sati, u predavaoni Odjela kirurgije (urologija) OB Pula, Negrijeva 6.

Tema:

Uloga i razvoj intervencijske radiologije Opće bolnice Pula

Predavači:

Igor Grgorinić, dr.med.-specijalist radiologije, subspecijalist intervencijske radiologije, OB Pula

Matija Pajić, dr. med.-specijalizant radiologije, OB Pula