Tečaj trajnog usavršavanja kandidata za stalnog sudskog vještaka medicinske struke – 23.05.-27.05.2022.

Obavještavamo Vas da Hrvatsko društvo za medicinska vještačenja HLZ-a zajedno s Hrvatskim društvom sudskih medicinara i toksikologa HLZ-a i Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu organizira  od 23.svibnja do 27. svibnja 2022. god. Tečaj trajnog usavršavanja kandidata za stalnog sudskog vještaka medicinske struke.

Tečaj je bodovan kao Poslijediplomski tečaj prve kategorije.

Svi zainteresirani kandidati se mogu javiti na email:  svjetlana.supe@gmail.com

U nastavku možete preuzeti program tečaja kao i račun za tečaj.

   Program tečaja

    Račun za tečaj