Virtualni stručni sastanak XARELTO ZA 5

Pozivamo Vas na virtualni stručni sastanak XARELTO ZA 5  

Tematika:  Holistički pristup starijem bolesniku s fibrilacijom atrija u srijedu, 21.04.2021. u 18:00 sati.

Program:

18:00 – 18:15 Uvodna riječ, doc.dr.sc. Aleksandar Kibel, KBC Osijek

18:15 – 18:30 Prikaz bolesnika s oštećenom bubrežnom funkcijom, Siniša Roginić, OB Zabok i bhv

18:30 – 18:45 Prikaz bolesnika s dijabetesom, Melita Jerić, OB Varaždin

18:45 – 19:00 Prikaz fragilnog bolesnika, Ana Knezović, DZ OBŽ- Internistička ambulanta Đakovo

19:00 – 19:15 Praćenje nuspojava DOAK-a u kliničkoj praksi prema podacima talijanske nacionalne farmakovigilancijske mreže, doc.dr.sc. Davor Horvat, OB Karlovac

19:15 – 19:30 Zaključna riječ i diskusija, doc.dr.sc. Aleksandar Kibel, KBC Osijek

Sastanku se možete pridružiti putem poveznice.

https://bayer.zoom.us/j/97521644935