Poziv na predavanje 19. lipnja 2018

Poštovani, ovim putem Vas pozivamo na predavanje pod nazivom: „Uloga liječnika obiteljske medicine u tretmanu ovisnika o alkoholu” koje organizira Zavod za javno zdravstvo Istarske županije.

Predavanje će se održati u utorak, 19. lipnja 2018. g., s početkom u 19:30 sati, u hotelu Park Plaza. Predviđeno trajanje je 1.5 sati.

Svrha predavanja je približiti probleme koji se vezuju uz alkoholizam i izazove liječenja te ulogu koju liječnici obiteljske medicine imaju u liječenju osoba ovisnih o alkoholu.

Uvodno predavanje održat će Tomislav Lesica, spec. psihijatar, subspecijalist za bolesti ovisnosti s Klinike za psihijatriju KBC-a Rijeka. Nakon uvodnog predavanja, predstavit ćemo različite resurse vezane uz liječenje alkoholizma koji postoje u našoj zajednici, od Dnevne bolnice alkoholizma Odjela za psihijatriju OB Pula do klubova liječenih alkoholičara.

Predavanje predstavlja jednu od aktivnosti u projektu koje financira Ministarstvo zdravstva, a bit će bodovano prema pravilnicima Hrvatske liječničke komore, Hrvatske psihološke komore i Hrvatske komore socijalnih radnika.