Svjetski dan sepse – 13. rujan 2018

Opća bolnica Pula obilježit će 13. rujna 2018, u dvorani Circolo Pula u 17:00 sati.

PROGRAM:

17:00 – 17:10 Pozdravni govor doc.dr.sc. Irena Hrstić, Irina Pucić, dipl.med.techn

17:10 – 17:30 Kronologija obilježavanja Svjetskog dana sepse u Hrvatskoj i Puli Martina Močenić, mag.med.techn.

17:30 – 17:50 Pristup bolesniku sa sepsom Helena Jurina, dr.med.

17:50 – 18:10 Hemokultura, zlatni standard detekcije i izolacije mikroorganizama u krvi Mr.sc.Lorena Lazarić Stefanović; Jasenka Lončarić,bacc.med.techn.

18:10 – 18:30 Sepsa u trudnoći i puerperiju- potencijalno fatalna komplikacija doc.dr.sc. Dragan Belci

18:30 – 18:50 Uloga primalje u opstetričkoj i puerperalnoj sepsi Teuta Grdinić, bacc.primaljstva

18:50 – 19:10 Sepsa kod gastroenterološkog bolesnika Katerina Klapčić, dr.med.

19:10 – 19:30 Menigokokna sepsa Patricija Orlić, bacc.med.tech

19:30 – 19:50 Kompetencije medicinske sestre kod bolesnika sa sepsom Sanja Benazić Kliba, bacc.med.techn; Anja Dević, bacc.med.techn.

PREDAVANJA ĆE BITI BODOVANA SUKLADNO PRAVILNIKU HKMS I HLK.